ما در شبکه های اجتماعی :

دوره های آموزشی


برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در شرکت پژوهنده نیرو شامل موارد کیفیت توان، موتورها و درایوهای الکتریکی، ترانسفورمرها، شبکه های الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی، کنترل فرآیند و اتوماسیون و … می باشد.

اصول نگهداری و تعمیرات موتورهای القایی و جریان مستقیم

اصول جایگزینی موتورهای الکتریکی در صنعت

تشخیص خطا در موتورهای الکتریکی

تشخیص عیب در موتورهای الکتریکی

زمین کردن، اتوماسیون و ابزار دقیق

ماشین های الکترکی AC-DC

استانداردهای کیفیت توان

ترانسفورماتور

کیفیت توان

نرم افزار

خازن گذاری

سرکابل

سنسور صنعتی

عیب یابی ترانسفورماتور

حفاظت کاتدیک و آندیک

رله و حفاظت الکتریکی

مصرف انرژی الکتریکی

حفاظت الکتریکی

کابل فشار قوی

کلیدهای حفاظتی

کنترل برداری